پیکر تراشی جزو دسته جراحی های زیبایی محسوب می شود و به مجموعه ای از روشهای تهاجمی و غیر تهاجمی گفته می شود که بوسیله آن ها می توان نواحی مختلف بدن را تغییر شکل داد و به اندام دلخواه رسید و ظاهر زیبایی ایجاد کرد.

ابدومینوپلاستی

ابدومینوپلاستی

ابدومینوپلاستی توتال یا کامل: این عمل برای بیمارانی است که به بیشترین اصلاحات نیاز دارند. برش در خط بیکینی و تقریباً هم سطح موهای عانه ایجاد می شود. طول اسکار به مقدار پوست اضافی بستگی دارد. جراح در صورت نیاز پوست و ماهیچه را دستکاری و تغییر شکل می دهد. با این روش یک برش در اطراف ناف زده می شود زیرا ناف باید از بافت اطراف جدا شود. گاهی لوله های درن زیر پوست شما قرار داده می شوند که طی چند روز با صلاحدید جراح برداشته خواهند شد.